3 wskazówki, jak odnieść sukces w śpiewaniu

Zanim zdradzę Wam 3 wskazówki, dzięki którym naprawdę można odnieść sukces w śpiewaniu, trzeba zauważyć, że głos jest instrumentem bardzo nietypowym. W odróżnieniu do innych instrumentów (fortepian, gitara itd.) głos, jest w zasadzie jedynym, którego nie możemy zobaczyć. Jeśli chcemy wydobyć konkretny dźwięk to naciskamy klawisz pianina, w przypadku gitary – pociągamy za strunę. Sprawa komplikuje się, gdy chcemy wykonać określony dźwięk – nie jesteśmy w stanie zobaczyć naszego instrumentu.

Jaki zatem powinniśmy nacisnąc klawisz? Na co możemy mieć faktycznie wpływ?

sukces

Generalnie, podczas śpiewania możemy panować nad trzema czynnikami: przepływem powietrza, które dociera do strun głosowych; domykaniem strun glosowych oraz nad samogłoskami.

1) Przepływ powietrza:

Kiedy śpiewamy głośno, używamy dużej ilości powietrza. Gdy śpiewamy ciszej, przez struny głosowe przechodzi mniej powietrza. Możemy zatem regulować ilość powietrza poprzez zwiększanie lub zmniejszanie jego objętości.

2) Domknięcie, ułożenie strun głosowych:

Oddychając głęboko przez usta (tak jak przy wymawianiu litery ‘H’) możemy odczuć jak dużo powietrza przechodzi przez struny głosowe. Jeśli spróbujemy wymówić literę ‘M’ i chwilę przytrzymać ten, struny głosowe zamykają się i wytwarzają dźwięk. Z kolei wypowiadając spółgłoskę ‘B’ doświadczamy sytuacji zgoła innej (struny głosowe zamykają się jeszcze bardziej). Każdy wokalista może nauczyć się jak odpowiednio domykać odpowiednie struny głosowe.

3) Samogłoski:

Kiedy śpiewamy samogłoski zamknięte (np. ‘U’) aktywujemy głównie rejestr głowowy, kierując głos ku dźwiękom wyższym. Śpiewając samogłoski bardziej otwarte (jak ‘A’) uruchamiamy przede wszystkim rejestr piersiowy, nakierowując głos na niższe tony. Zmieniając nieznacznie samogłoski podczas śpiewania, możemy zmieniać współdźwięczność pomiędzy rejestrami oraz panować nad naszym głosem.

Żeby nauczyć się kontroli nad własnym głosem, przepływem powietrza, samogłoskami oraz domykaniem strun glosowych, umów się ze mną na indywidualną lekcję.

Author: Matteo Mazzucca

certyfikowany trener wokalny
jobmatteo@gmail.com
+48 516 485 098