Dwa najczęściej popełniane błędy podczas śpiewania

1) Unoszenie podbródka

Niektórzy wokaliści podczas śpiewania unoszą wysoko podbródek, tak jakby miało by im to pomóc w emisjii wyższych dźwięków. Inni, mają tendencję do trzymania podbródka nisko, zwłaszcza wtedy, gdy śpiewają niskie dźwięki.

Stanowczo odradza się powyższych praktyk. Nawyki te, powodują niestabilność krtani (to w niej znajdują się struny głosowe), aktywują niektóre mięśnie szyi powodujące napięcie oraz utrudniające prawidłową emisję.błędy podczas śpiewania

2) Głęboki wdech przed śpiewaniem wysokiego dźwięku

Liczni, niedoświadczni wokaliści mają w zwyczaju brać głęboki oddech przed rozpoczęciem śpiewania. Logiczne wydaje im się to, że im wyższy dźwięk, tym bardziej potrzebne jest złapanie głębokiego oddechu. Rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Doświadczeni eksperci wiedzą, że śpiewanie wysokich dżwięków nie wymaga takiego wysiłku. Jeśli oddychamy zbyt dużą ilością powietrza, tworzy się nadmierny nacisk na struny głosowe, który sprawia, że zaśpiewanie wymarzonego dźwięku staje się zadaniem rudnym i uciążliwym!

Możemy natomiast, regulować nacisk powietrza i zmieniać domykalność strun głosowych tak, aby otrzymać upragniony dźwięk.

Jest wiele ćwiczeń, dzięki którym można dowiedzieć się jak regulować domknięcie strun głosowych, a także jak śpiewać wysokie dźwięki bez nabierania zbytniej ilości powietrza w płuca i bez zbędnego wysiłku.

Żeby nauczyć się kontroli nad własnym głosem, przepływem powietrza oraz domykaniem strun glosowych, umów się ze mną na indywidualną lekcję.

 

Author: Matteo Mazzucca

JAK ŚPIEWAĆ WYSOKO?
Pobierz 5 porad gratis!