Kto oddycha poprawnie, śpiewa i mówi poprawnie

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych poglądów jest to, że właściwa emisja głosu zależy
głównie od prawidłowego oddychania.

prawidłowe oddychanie

Według tego przekonania wielki mistrz jogi, pływania lub bezdechu byłby w stanie mówić jak wielki mówca i śpiewać jak gwiazda operowa.

W rzeczywistości poprawne oddychanie wpływa na naszą emisję głosu tylko w 20-25%.

Emisja głosu zależy w rzeczywistości głównie od 4, połączonych ze sobą, elementów:

1) poziomu zamknięcia strun głosowych 2) pozycji krtani 3) pozycji języka 4) oddychania. W celu uzyskania poprawnej emisji, te cztery elementy muszą być ze sobą w równowadze. Oznacza to, że zostanie mistrzem oddychania nie pomoże nam w znacznym stopniu poprawić naszego głosu, jeśli pominiemy pozostałe trzy elementy. Istnieją jednak niektóre łatwe ćwiczenia, żeby nauczyć się zarządzania wszystkimi 4 elementami głosu.

W celu poznania, jak zarządzać wszystkimi elementami Twojego głosu oraz nauczyć się śpiewać
lub mówić na profesjonalnym poziomie, skontaktuj się ze mną już dziś, żeby zarezerwować
indywidualną lekcję.

Author: Matteo Mazzucca

JAK ŚPIEWAĆ WYSOKO?
Pobierz 5 porad gratis!